Kurser & Workshops

Färdiga paket eller skräddarsytt

Vilka dagar! Alimak Hek gick en två-dagars kurs i presentationsteknik med Ricknells Retorik. Med stor kunskap, entusiasm och en härlig energi lyfte Anna oss till en ny nivå när det kommer till presentationer som vi har haft stor nytta av i internationella sammanhang. Vi vill varmt rekommendera Annas kurser.

Andreas Magnusson Alimak Hek

 

 

 

Träning ger färdighet

Kurser & Workshops

Träning ger färdighet och jag skräddarsyr även kurser och workshops så att de passar dig och din organisation.

Företagskommunikation- attityder, gemenskap och glädje!

Hur kan en enskild individ eller grupp förbättra kommunikationen med chefen? Hur fungerar kommunikationen mellan anställda, avdelningschefer, VD och ledningsgrupp? Brister kommunikationen i något led? Kan en VD få alla att gå i samma takt mot samma mål? Förekommer härskarteknik på arbetsplatsen som hindrar effektiv kommunikation, gemenskap, och resultat?

 

Syfte

Förbättra kommunikationen mellan de olika leden på en arbetsplats. Sträva efter att använda kommunikation som är snabb, sakligt och korrekt på arbetsplatsen.

Målgrupp

Företag, organisationer eller offentlig förvaltning som vill förbättra kommunikationen. Kan t.ex. vara en ledningsgrupp som regelbundet rapporterar till VD eller annan ledande chef. Förvaltningar inom stat, kommun eller landsting presenterar ofta ärenden inför beslutande nämnder etc.

Retorik – få andra att lyssna & agera

I denna kurs lyfter jag fram de grundläggande delarna i retorik. Tillsammans går vi igenom etos, logos och patos och väver in det i vårt moderna samhälle. Var ser och upplever vi retorik? Hur tar retoriken form i tidningar, på TV, på jobbet och i vardagen? Vi lokaliserar retoriken och får lära oss om kroppsspråk, röst, gestik och kläder. Vi går igenom hur retoriken kan skilja sig mellan ålder, kön och kultur.

 

Syfte

Att få en grundläggande kunskap om retorik och dess innebörd samt bli en bättre talare.

Målgrupp

Alla som vill lära sig att bli en bättre talare. Det spelar ingen roll om du är ung, gammal, chef, anställd eller en person som vill lära sig konsten att få andra att lyssna. Inga förkunskaper behövs.

Presentationsteknik- nå inte bara ut utan även fram!

Skapa en presentation som andra talar om. Presentationer av alla de slag förekommer dagligen på flera olika arbetsplatser. Gemensamt för alla är att presentatören vill nå ut med sitt budskap. Hur gör du för att presentera så att andra lyssnar och ger tillbaka? Hur får du budskapet att stanna hos åhörarna? Med rätt kroppsspråk, röst, gestik och hjälpmedel lär jag dig att göra en presentation som inte bara når ut utan även når fram hos publiken.

 

Syfte

Att kunna förbereda samt genomföra presentationer som når ut och som når fram.

Målgrupp

Personer som i arbetet eller annan utövning gör presentationer av olika slag och behöver bli bättre på planering och genomförande. Inga förkunskaper behövs.

Storytelling- berättelserna som säljer!

Det var en gång. Så började vi förr i tiden när vi skulle berätta något och gärna vid en brasa. Tyvärr så känner jag att vi har tappat berättandets konst och den är en av de mest effektfulla metoderna för att förstärka sitt varumärke- such a shame men än finns det tid att ändra på era vanor! Storytelling eller corporate storytelling är ett fantastiskt sätt att få kunden att välja just er.

​Syfte​

Få ytterligare ett verktyg att förbättra sin marknadsföring inom företag eller organisationen.

Målgrupp

Personer som i arbetet eller annan utövning behöver förbättra berättandets konst. Inga förkunskaper behövs.

Retorik för kvinnor

It’s a mans world – men ändå kan vi ta plats som kvinna.

Sverige räknas som ett av världens mest jämställda länder men hur ser det egentligen ut i samhället och på våra arbetsplatser? Många kvinnor upplever att det ändå är svårt att göra sin röst hörd i ett samhälle som till största del fortfarande domineras och styrs av män. Under den här utbildningen ger vi dig verktyg så att det blir lättare att nå ut och fram med din röst.

Dagligen hamnar vi i situationer då vår kommunikativa förmåga sätts på prov, till exempel på personal- och planeringsmöten, vid presentationer, i kundkontakter, vid försäljning eller när det uppstår konflikter. För att då komma till tals i dessa situationer så behöver kvinnor lära sig olika tekniker och använda hjälpmedel som finns förfogande för att öka deras självförtroende och bli säkrare i sin kommunikation.

Syftet

Syftet med utbildningen är att ge kvinnor, i en trygg miljö, verktyg och insikt i hur de på bästa sätt kan stå ut i vårt kommunikationssamhälle så att de når ut och fram till sin mottagare.

Målgrupp

Kursen är riktad enbart till kvinnor i olika positioner. Dock går kursen att få till blandade grupper. Hör då av er för en skräddarsydd kurs.

Sagt om kursen av tidigare deltagare:

Mycket bra. Jag skulle kunna lyssna på henne i evigheter! Så klok och varm hon är. Hon framför kursinnehållet på ett utomordentligt sätt och jag kommer ihåg i princip allt. Alla borde gå denna kurs!

Johanne Lindgren, AB Bostaden

Anna är väldigt empatisk, engagerad, kunnigt och väldigt inspirerande. I den lilla grupp vi var fick vi väldigt mycket tid till utvärdering och hann med att “vädra” egna infallsvinklar och erfarenheter vilket Anna tog sig tid med men ändå hann med det hon ville ge oss i kursen. Jag tror verkligen att jag kommer ha med mig flera olika verktyg från kursen. Både hur jag beter mig inom min roll i yrkeslivet men också som privatperson och medmänniska.

Johanna Sundström, Försäkringshuset i Jämtland

Förutom att Anna presenterar ett lärorikt material knyter hon ihop säcken på ett fantastiskt sätt och skapar ett inre lugn hos oss deltagare bara genom att vara den karismatiska person hon är.

Linda Hägglund, Assemblin EL AB

 

Följ mig på sociala medier

Kontakt

Anna Ricknell
Stormstigen 8
931 51 SKELLEFTEÅ

Mobil: 070-2589488

E-post: anna@ricknellsretorik.se