Det är med stor stolthet och glädje som jag nu kan titulera mig som styrelseledamot i National Speakers Association Sweden! Föreningen vill bidra till att öka inspirationen, kompetensen och professionaliteten för yrkesverksamma i talarbranschen. De verkar för ökad kunskap om vår bransch och vi tror på att det talade ordet kan skapa stor nytta för individer, organisationer och samhället i stort. Här har jag inte bara branschkollegor utan även nyfunna vänner! https://talarforeningen.se/